1 2 3
4 41 42
5 6 7 71 72 8 9

referencje

instytuty, ambasady, stowarzyszenia:
Ambasada Polska w Berlinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN w Berlinie, Instytut Polski w Berlinie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, Instytut Polski w Darmstadt, Fundacja im. Konrada Adenauera, Collegium Polonicum Słubice, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Guben, Fundacja Schloss Neuhardenberg, Teatr Hebbel am Ufer (HAU) w Berlinie, Niemiecka Opera Państwowa w Berlinie, Kolokwium Literackie w Berlinie, Nordmedia w Hanowerze, Brandenburski Urząd ds. Ochrony Pracy, Polsko-Niemiecki Magazyn DIALOG i inne.

literatura i teatr:
 --> lista tłumaczeń 

11 logo
13
15 15 15 15 15 15
oferta usług  specjalizacji  referencje  kontakt polski | deutsch
17 18 19
20
21